Pojištění ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Přírodu ani počasí neovlivníš, rizika spojená s podnikáním ano

Pojištění plodin

Při současných změnách počasí a při opakujících živelních pohromách je pojištění nepostradatelnou jistotou. Mezi nejčastější rizika patří poškození nebo zničení pojištěných plodin krupobitím, požáry, vichřicemi, záplavami a povodněmi. Pro vybrané plodiny potom také riziko pozdních jarních mrazů stejně či vyzimování.

Pojištění hospodářských zvířat

Při chovu hospodářských zvířat ohrožuje podnikání zejména riziko hromadných nákaz, uhynutí, úraz, utracení či nutná porážka těchto zvířat. Stejně tak i riziko v podobě zmetání, poporodních škod či úrazu. Tato rizika lze pojištěním eliminovat

Pojištění lesů

Významným nebezpečím pro lesní porosty je především požár, ale také vichřice a u lesních školek i povodeň a mráz.

Pojištění zemědělských i lesních strojů

Od mobilních pracovních strojů, přes speciální druhy traktorů, až po jiné technologie. Pojištění Vám pokryje nejen živelné události a odcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou chybné obsluhy.

S našimi znalostmi v pojištění budete vždy chráněni

Jsme stabilním partnerem ve světě pojištění. Již více jak 25 let poskytujeme to nejlepší pojištění pro firmy, podnikatele i občany.