Živnostenská pojišťovací, a.s. je registrovaným samostatným zprostředkovatelem od roku 2004.

V oblasti zajištění přímo spolupracujeme s profesionálním zajistným brokerem PWS International London a ruskou zajišťovnou Transsib Re.

Dne 16. 11. 2004 Ministerstvo financí ČR pod č.j. 325/116488/2004 udělilo společnosti licenci pojišťovacího a zajišťovacího makléře v souladu se zákonem o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. 10. 3. 2005 jsme dále získali registraci makléře MF ČR č.j. 32/25381/2005-325 a odpovídá tak veškerým nárokům a požadavkům pro výkon své činnosti podle zákona č. 38/2004 Sb. S touto registrací jsme byli zaregistrováni jako samostatný likvidátor pojistných událostí podle zákona č. 38/2004 Sb. 

Společnost je pojištěna na profesní odpovědnost pojišťovacího makléře za škody způsobené svou činností na částku ve výši 50.000.000,-Kč.

Společnost Živnostenská pojišťovací je registrována u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11589.

Živnostenská pojišťovací, a.s. splnila veškeré požadavky České národní banky v souladu se současnou právní úpravou a byla zařazena do seznamu škol, školicích zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti. O této skutečnosti ČNB informuje na stránce www.cnb.cz. Může tak své pojišťovací makléře sama školit na skutečně profesionální úrovni a dále tak podpořit jejich nezávislost a zaměření na Vás, naše zákazníky.