Živnostenská pojišťovací, a.s. je registrovaným samostatným zprostředkovatelem od roku 2004.

Společnost Živnostenská pojišťovací a.s. byla registrována dne 15.března 1995 u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11589. Společnost Živnostenská pojišťovací a.s je na základě registrace u České národní banky – orgánu státního dozoru v pojišťovnictví – vedena jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.

Společnost spolupracuje se všemi významnými tuzemskými pojišťovnami. Samozřejmostí je pojištění profesní odpovědnosti společnosti za škodu v rozsahu předepsaném zákonem.

Společnost je pojištěna na profesní odpovědnost pojišťovacího makléře za škody způsobené svou činností na částku ve výši 50.000.000,-Kč.

Jsme členem profesní organizace Komora pojišťovacích zprostředkovatelů.

Společnost Živnostenská pojišťovací a. s. dodržuje obecně uznávané etické zásady, rozvíjí pozitivní vztahy se zákazníky a obchodními partnery a zdržuje se jakéhokoliv protiprávního jednání.