Vzhledem k aktuálnímu opatření vlády ČR a protiepidemického systému jsme nuceni některé termíny zkoušek zrušit.

 

Platné termíny naleznete zde.

Odborné zkoušky

Naše společnost Živnostenská pojišťovací a.s. byla v minulosti pověřena Českou národní bankou k vykonávání odborných zkoušek dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Vznikem nového zákona č. 170/2018 Sb. jsme navázali v pokračování vykonávaní odborných zkoušek, tím, že nám dne 10.2.2020 byla Českou národní bankou udělena akreditace k tomuto zákonu a to bez omezení, včetně možnosti následného vzdělávání.

Nabízíme možnost absolvování odborných zkoušek pro všechny kategorie dané novým zákonem č. 170/2018 Sb. 

Zároveň poskytujeme zákonem předepsané následné vzdělávání k prohlubování odborné způsobilosti v distribuci pojištění a zajištění.

Samozřejmostí je přístup ke zkouškovým otázkám s komentářem týkajících se správných odpovědí.

Cena za každou fyzickou osobu a zkoušku z jedné odbornosti činí 1.400 Kč vč. DPH. V případě, že uchazeč u prvního termínu zkoušky neuspěje, bude mu poskytnuta sleva na další termín zkoušky stejné kategorie a to ve výši 300 Kč vč. DPH.

Poskytujeme množstevní slevu dle počtu uchazečů v případě, že zkoušky pořádáme  pro zaměstnance jedné právnické osoby.

Všechny podrobnosti k odborným zkouškám naleznete v našem Organizačním, a Zkouškovém řádu.