NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

V současné době pořádáme v pozici akreditované osoby pověřené ČNB „Následné vzdělávání„ dle podmínek zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen ZDPZ) a vyhlášky č. 195/2018 Sb.,  o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro všechny kategorie v rozsahu 15 hodin. Po dosažení min. 15 hodin vzdělávacích aktivit následuje vždy zakončení vzdělávání formou certifikačního testu. Cena Následného vzdělávání je 599 Kč. Další informace naleznete v níže uvedených dokumentech – „Studijní řád“, „Osnovy pro následné vzdělávání“ a „Kurzy následného vzdělávání“.

V případě zájmu o Následné vzdělávání nás kontaktujte na emailové adrese:  sebkova@zivnopoj.eu

ODBORNÉ ZKOUŠKY – prezenční i distanční forma

V současné době není možné z technických důvodů absolvovat odborné zkoušky distanční formou.

Naše společnost Živnostenská pojišťovací a.s. byla v minulosti pověřena Českou národní bankou k vykonávání odborných zkoušek dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Vznikem nového zákona č. 170/2018 Sb. jsme navázali v pokračování vykonávaní odborných zkoušek, tím, že nám dne 10.2.2020 byla Českou národní bankou udělena akreditace k tomuto zákonu a to bez omezení, včetně možnosti následného vzdělávání.

NABÍZÍME MOŽNOST ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÝCH ZKOUŠEK PRO VŠECHNY KATEGORIE DANÉ NOVÝM ZÁKONEM Č. 170/2018 SB.

Zároveň poskytujeme zákonem předepsané následné vzdělávání k prohlubování odborné způsobilosti v distribuci pojištění a zajištění.

Samozřejmostí je přístup ke zkouškovým otázkám s komentářem týkajících se správných odpovědí.

Prezenční forma zkoušek

Prezenční formou zkoušek se rozumí vykonání odborné zkoušky v prostorech akreditované osoby, schválené ČNB. Zkouška je prováděna písemně, uchazečům je vygenerován test v listinné podobě.

Distanční forma zkoušek

Distanční formou zkoušek se rozumí vykonání odborné zkoušky elektronicky online s využitím audiovizuálního přenosu prostřednictvím internetové sítě mimo prostory akreditované osoby. Distančně lze zkoušku skládat např. z domova nebo na pracovišti. Podmínkou je samostatná, dostatečně osvětlená, uzavíratelná místnost, kterou lze monitorovat pomocí video chatu. Na vykonání zkoušky jsou potřeba dvě zařízení (PC nebo notebook a mobilní telefon) s připojením k internetu, který je stabilní a rychlý. Zařízení, na kterém budete vyplňovat zkušební test (PC nebo notebook) musí mít operační systém Windows 10. Pomocí druhého zařízení (mobilní telefon) bude probíhat audiovizuální přenos.

Detailnější informace k distanční formě zkoušek naleznete v Organizačních pravidlech pro konání zkoušek distanční formou.

Podmínky konání zkoušek odborné způsobilosti distanční formou upravuje Dohledový benchmark ČNB č. 2/2020.

Cena za každou fyzickou osobu a zkoušku z jedné odbornosti:

  • prezenční forma zkoušky 1.400 Kč vč. DPH,
  • distanční forma zkoušky 1.400 Kč vč. DPH.

U prezenční formy zkoušek poskytujeme slevu:

  • v případě, že uchazeč u prvního termínu zkoušky neuspěje, bude mu poskytnuta sleva na další termín zkoušky stejné kategorie a to ve výši 300 Kč vč. DPH,
  • dle počtu uchazečů v případě, že zkoušky pořádáme pro zaměstnance jedné právnické osoby.

Více informací k odborným zkouškám naleznete v našem Organizačním a Zkouškovém řádu.